$\mathfrak{Mini}$ $\mathbb{Wiki}$

8. April 2018 current version   

İnsanlık Tarihi

İnsanlık büyük bir aile. Havasın tarihi, yani düşüncenin. Havas fikirlerle, avam sopalarla konuşur. Avam hiç fark edilmedi ki, ya ezildi ya da sürüklendi. Havası anlayamadı. Onların lehine savaşlar yaptı ama kendisi kaybetti. Anlayanları da yok etti, savunucularını da katletti. Peki ya havas bu kavganın neresinde(ydi)?

Bu ailede de Habiller ve Kabiller var. Kardeş kanı içenler. Tarih bize hep masallar anlattı, ders almayı değil. Aslında söylenecek her şey söylenmiş, yeni bir şey yok. Ama insan hala binlerce yıl önceki gibi; toy ve çocuk. Birikimleri elinin tersiyle itmiş, aynı nameleri tekrarlamış, ve tekrarlamaya da devam ediyor.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies