$\mathfrak{Mini}$ $\mathbb{Wiki}$

1. June 2020 mozgan   

~~NOTRANS~~

Boşluk

İçimde büyüyen bu boşluk da ne? Kulaklarımda çınlayan bu çığlık? Aklım köşeye sıkışmış yapayalnız ve aciz. Aciz ne kelime, ızdırap içinde!

İlk adımı atmak hep kolaydı; ikincisi cesaret ister. Daha dün yanımdakiler şimdi ufukta. Ufuk daha bir puslu. Artık ufku göremez oldum. Beni geri çeken bu el de kimin?

Zihnim bulanık, beynim uyuşuk! Kaçmak mı? Kimden? Nereye? Yalnızlığa mı? Kaçmak neye yarar? Yalnızlık sadece geçici bir huzur veriyor. Huzur aradığımı da kim söyledi? İnsan, huzuru ancak mezarda buluyor!

06.04.2019

Dönüm Noktası

Zaman, anlık 'discrete' noktalardan oluşan sürekli bir vehim. Kafamıza kazınan hatıralar bu noktaların izdüşümü. Hayalimde belli belirsiz, siyah beyaz, yer yer renkli kareler. En renkli olanlar hala canlı, hala taze, hala aynı hissi veriyorlar.

Yine aynı noktadayım; hayatımın bir başka dönüm noktası. Yani karar verme vakti. En zorunu hatırlıyorum ve hala içimde aynı his: Karanlık bir sokakta, cılız bir ışığın peşine düşmüştüm. Şimdi o ışığın yanındayım. Ancak, meşaleyi alıp gideceğim yolu seçme sancısı var içimde. Kararımı verdim. Şimdi de bilinmeyenin korkusu içimi sarıyor. Galiba insan önce bilmediğinden korkar. Korkusunu yendiğinde öğrenmeye başlar. Hep böyle olmamış mıydı? Önce korku, sonra merak, ardından hayret ve garip bir heyecan. Ve nihayet yürüme süreci…

Evet, adım atma vakti geldi. Sokağın başında yeterince bekledim! İçimde, tuttuğum ışıkla bu sokağı aydınlatma arzusu. Ve bu yolun beni götüreceği diyarlar…

28.12.2018

İnsanlık Tarihi

İnsanlık büyük bir aile. Havasın tarihi, yani düşüncenin. Havas fikirlerle, avam sopalarla konuşur. Avam hiç fark edilmedi ki, ya ezildi ya da sürüklendi. Havası anlayamadı. Onların lehine savaşlar yaptı ama kendisi kaybetti. Anlayanları da yok etti, savunucularını da katletti. Peki ya havas bu kavganın neresinde(ydi)?

Bu ailede de Habiller ve Kabiller var. Kardeş kanı içenler. Tarih bize hep masallar anlattı, ders almayı değil. Aslında söylenecek her şey söylenmiş, yeni bir şey yok. Ama insan hala binlerce yıl önceki gibi; toy ve çocuk. Birikimleri elinin tersiyle itmiş, aynı nameleri tekrarlamış, ve tekrarlamaya da devam ediyor.

28.12.2018
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies